Condicions d’ús del portal

CALAIX DE CULTURA S.L. és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el llibre 35098, foli 0134, full 260839, inscripció 1a, de 9 de desembre de 2002, domiciliada en el carrer Diputació, 185 pral. 1a – 08011 amb el telèfon 934 516 345 i el CIF B-63033740.
En connectar-se a aquesta pàgina vostè accepta les condicions establertes en aquesta nota legal.

Propietat Intel·lectual
Tots els continguts del portal, entenent per aquest a títol enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, icones, tecnologia, software, links, disseny gràfic i codi font són propietat intel·lectual dels titulars del portal, sense que es pugui entendre atorgada cap llicència d’explotació sobre els mateixos més enllà del correcte ús del portal.

Propietat Industrial, protecció del domini
El domini del portal està protegit, advertint-los que qualsevol utilització no autoritzada suposa vulnerar els nostres drets.

Responsabilitat per les notícies i els hiperenllaços
No som responsables de les notícies i hiperenllaços que apareixen a la web.Tampoc de les derivacions que es facin a altres xarxes socials.

Política de Protecció de Dades
Els informem que quan faciliten dades per e-mail o formulari apareix la nota informativa de l’ús que es fa de les dades.

Llei aplicable i jurisdicció
Per qualsevol controvèrsia relacionada amb la present nota legal les parts accepten sotmetre’s al jutjats de Barcelona i legislació aplicable corresponent.